Kabare je zabavni žanr koji pripada pozorištu. Zasniva se na glumačkoj sceničnosti i sposobnosti da izgradi odnos sa publikom. Kabare šou je kreiran od serije manjih scena i uspeh tih scena zavisi od posebnih tehnika.
Časovi će se fokusirati na glumačkoj kreativnosti kroz koje bi student trebalo da kreira sopstvene tačke. Pored glume, studenti će imati časove pevanja i plesa.
Teatar Le Studio će dati priliku polaznicima da izvode svoje tačke pred publikom na repertoaru.
Svi studenti koji žele da se prijave treba da znaju da pevaju.
Trajanje: 3h nedeljno
Cena: 30e mesečno
Za prijave popuniti prijavu do 15.2.2017.